Lista aktualności Lista aktualności

DZIŚ ŚWIATOWY DZIEŃ WRÓBLA

Wróbel Passer domesticus – naukowa nazwa Passer pochodzi z łaciny i oznacza wróbla, a domesticus także od łacińskiego słowa domus – dom. Wróble są kosmopolitami.  Sukces w kolonizacji całego świata zawdzięczają umiejętności życia w bliskości z ludźmi. Można je spotkać w oazach na pustyni i za kręgiem polarnym, na oceanicznych wyspach i za oceanami. W Polsce wciąż są licznymi mieszkańcami ludzkich osiedli, choć ich liczebność zaczyna spadać. Główne tego przyczyny  to nowoczesne budownictwo, brak odpowiedniego pożywienia, presja większych ptaków miejskich oraz licznych kotów. Lęgi wróbli odbywają się od kwietnia do sierpnia. Gniazda budują w szczelinach budynków, pod dachami lub w budkach lęgowych. Można je spotkać również w gniazdach bocianów i oknówek. W Polsce można także zobaczyć mazurka Passer montanus – naukowa nazwa montanus pochodzi z łaciny i oznacza mieszkańca gór.

W Polsce wróbel oraz mazurek objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

Czy wiesz, że na całym świecie żyje aż 26 gatunków wróbli?