Lista aktualności Lista aktualności

Informacja

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. poz651.) zmianie uległ sposób szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na wystąpienie szkody, a szacowanie szkód dokonuje zespół złożony z przedstawiciela gminy, koła łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.