Lista aktualności Lista aktualności

Łosie w Łośnie

Łoś znów zawitał na tereny Nadleśnictwa Kłodawa. W styczniu tego roku pisaliśmy o tropach łosia, które zostały zaobserwowane i udokumentowane przez Straż Leśną. Tym razem łosie zostały złapane na gorącym uczynku.

         Przypomnijmy, że łoś jest największym współcześnie żyjącym gatunkiem ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych i jednym z największych ssaków zamieszkujących Polskę. Byk osiąga wagę ciała 540–700 kg, a wysokość od 1,5 do ponad 2 metrów. Te potężne zwierzęta coraz liczniej zasiedlają polskie lasy, gdzie wyrządzają poważne szkody na uprawach i w młodnikach leśnych. Łosie spałują młode drzewa, czyli zdzierają z nich zębami korę i łyko. Tak okaleczone drzewa są mocno osłabione i tym samym bardziej narażone na choroby i infekcje. Jeśli rozmiar szkody jest rozległy, zjawisko to może być bezpośrednią przyczyną jego obumierania. Właśnie takie ślady swej obecności zostawiły łosie, które odwiedziły Leśnictwo Łośno. 

Materiały do pobrania