Lista aktualności Lista aktualności

OBRĄCZKOWANIE W NADLEŚNICTWIE KŁODAWA

Jak co roku na terenie Nadleśnictwa Kłodawa leśnicy prowadzili monitoring rzadkich gatunków „ptaków strefowych”, czyli takich, których miejsca regularnego przebywania i lęgów posiadają specjalnie wyznaczoną strefę. W strefach tych prace związane z gospodarką leśną wykonywać można poza okresem lęgowym, dodatkowo niektóre z nich wymagają specjalnej decyzji uzyskanej w RDOŚ.

               W związku z prowadzonym monitoringiem lęgów tych gatunków zaobrączkowano w tym roku młode bieliki i bociany czarne – oba gatunki udało się oznakować na trzech stanowiskach. Wejście do gniazda przez uprawnionego ornitologa daje najprawdziwszy obraz stanu i liczebności lęgu. Ocena lęgu jedynie z ziemi obarczona jest często błędem.

                Niestety w gnieździe jedynej znanej pary orlika krzykliwego w Nadleśnictwie nie stwierdzono w tym roku lęgu, jednakże obserwowano w okolicy ptaki dorosłe. Inne rzadkie gatunki gniazdujące na naszym terenie to kania ruda i prawdopodobnie czarna. Obserwowane są również sokoły wędrowne, puchacze  i rybołowy. Z posiadanych informacji wynika, iż są to ptaki nie gniazdujące jak dotąd na naszym terenie.

                Podczas tegorocznej akcji  zaobrączkowano 5 młodych bielików oraz 11 młodych bocianów czarnych. Bieliki otrzymały po jednej aluminiowej obrączce, natomiast bociany dostały po dwie – druga, plastikowa z wyraźnym krótkim numerem służącym do odczytów z odległości. Jako gatunek daleko migrujący, bocian przelatując dwa razy w roku przez znaczny obszar Europy i Afryki oraz nad skrawkiem Azji, bywa częściej obserwowany przez ludzi i istnieje większe prawdopodobieństwo, że ktoś o tej informacji poinformuje naszą polską stacje ornitologiczną w Gdańsku. Dzięki temu do bazy danych trafia rekord o nazwie retrap – przez lata życia ptaka może ich być wiele i daje to doskonały obraz tras migracyjnych danego osobnika. Dzięki temu wiemy jakie tereny są kluczowe dla ochrony gatunków migrujących. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku nielegalnych odstrzałów.

                Obrączkowanie gatunków szponiastych i bocianów czarnych na terenie Nadleśnictwa Kłodawa trwa już od 2005r i będzie prowadzone w kolejnych latach. Mamy nadzieję że liczba młodych bocianów czarnych i bielików z roku na rok będzie rosła.