Lista aktualności Lista aktualności

Przedstawiamy najgroźniejszego szkodnika leśnego

Tegoroczne lato jest wyjątkowo suche i gorące. Termometry w ostatnim miesiącu wskazywały rekordowe temperatury, a opadów nie było praktycznie wcale. Jak mówi polskie przysłowie „tyle co kot napłakał”. Pogodne i ciepłe lato jest z jednej strony powodem do radości, z drugiej jednak wśród leśników budzi obawy co do stanu upraw, którymi się opiekują. Szczególnie mocno narażone na usychanie są najmłodsze drzewka, które potrzebują dużo wody i są mało odporne na tak wysokie temperatury. Od braku wody cierpią również dojrzałe drzewa, rosnące od strony południowej nasłonecznionej i przewiewnej. Proces ten prowadzi do silnego osłabiania drzew, które w następnym etapie stają się znakomitą bazą żerową dla różnych szkodników wtórnych. Tym najgroźniejszym jest KORNIK DRUKARZ.

KORNIK DRUKARZ – gatunek chrząszcza, który mieszka w naszych lasach i w  naturalnych warunkach nie stwarza problemów. Zimuje w ściółce leśnej i pod korą starych pniaków. W sprzyjających warunkach bardzo szybko się mnoży i zabija las. Dorosły osobnik charakteryzuje się walcowatym kształtem, pokryty jest rdzawym owłosieniem i osiąga od 4-5 mm. Wielkościowo można go przyrównać do ziarnka ryżu. Kornik drukarz żywi się łykiem, czyli żywą tkanką znajdującą się zaraz pod martwą korą drzew. W Polsce najbardziej zagrożonym gatunkiem przez kornika drukarza jest świerk pospolity. Szkodnik ten zasiedla drzewa osłabione, chore, wyniszczone np. wskutek suszy. Żeruje głównie na drzewach starszych, 80-100 letnich. Rzadko pojawia się na drzewach zdrowych i młodych.

W okresie wiosennym samce drukarza przegryzają się przez korę drzew tworząc w nim komorę godową, do której wabią nawet do pięciu samic i kopulują z nimi. Samice zaczynają drążyć swoje korytarze w których składają jaja, każda z samic składa od 40 do 80 jaj z których po dwóch tygodniach wykluwają się larwy, które zjadają łyko drzew. Larwy przepoczwarczają się w chrząszcze, które zasiedlają nowe drzewa i cykl rozwojowy się powtarza w ciągu roku nawet trzy krotnie. W efekcie czego kornik drukarz w ciągu jednego roku może dać początek aż trzem pokoleniom. Warunki jakie sprzyjają rozwojowi tego szkodnika to głównie łagodne zimy oraz ciepłe i suche pozostałe pory roku.

Pierwszą oznaką wystąpienia tego szkodnika jest pojawianie się strug żywicy. Jest ona bardzo widoczna w przypadku inwazji szkodnika na zdrowych drzewach. Następnie w okresie rujki z otworów wysypuje się charakterystyczna brązowa mączka. W bardziej zaawansowanej fazie odpada kora i spadają igły. Drążone korytarze w drzewie przez larwy tego kornika mają bardzo ciekawy i misterny wzór, dlatego też kornika tego nazwano drukarzem.

 

Szkodniki wtórne -  to owady które atakują drzewa wcześniej już zaatakowane przez inne szkodniki, lub drzewa osłabione przez susze, pożary i zanieczyszczenia atmosferyczne.