Asset Publisher Asset Publisher

Święto Niepodległości

11 listopada w Korsakówce mieliśmy zaszczyt gościć reprezentację radnych wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz przedstawicieli Gminy Kłodawa.

Z okazji Święta Niepodległości Gmina Kłodawa i Sołectwo Kłodawa zorganizowało pod patronatem Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa i Wójt Gminy Kłodawa XII Wieczór Pieśni Patriotycznej. Zebranych gości powitali: Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Józef Kruczkowski, Radny Powiatu Andrzej Legan, Radna Gminy Bożena Adamczak, Ksiądz Kanonik Tadeusz Stachura oraz w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa Starszy Specjalista Służby Leśnej Tomasz Michalewicz.

11 listopada-Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. 

Spotkanie, Mazurkiem Dąbrowskiego otworzyły przedszkolaki z „Bajkolandii”. Pod opieką wychowawczyń z przedszkola zaprezentowały wspaniały program artystyczny. Słuchacze z zapartym tchem śledzili występy dzieci. W kolejności wystąpiły również dzieci ze świetlicy szkolnej oraz zespoły ludowe z terenu gminy: Kłodawianki. Brzezinki, Echo, Kosy i Bukowina. Zaprezentowano popularne pieśni patriotyczne, żołnierskie i harcerskie.

Spotkaniu towarzyszył poczęstunek przygotowany przez uczestników Wieczoru.