Aktualności

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. poz651.) zmianie uległ sposób szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Kłodawa prowadzi sprzedaż drewna pięciu gatunków drzew iglastych i 11 gatunków drzew liściastych. Ponadto prowadzimy sprzedaż choinek i sadzonek drzew leśnych.