Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa zlokalizowanych jest 11 pomnikowych drzew oraz 2 obiekty przyrody nieożywionej

1.      2 dęby szypułkowe – będące leżącymi drzewami martwymi, położonymi w leśnictwie Łośno, podstawą prawną uznania dębów za pomnik przyrody jest Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r.;

2.      głaz narzutowy (obelisk) o obwodzie 250 cm i wysokości 135 cm,  położonymi w leśnictwie Kłodawa,  podstawą prawną uznania głazu za pomnik przyrody jest Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r.;

3.      dąb szypułkowy w wieku ok 390 lat,  o obwodzie 420 cm i wysokości 26 m,  położonym w leśnictwie Łośno,  podstawą prawną uznania dębu za pomnik przyrody jest Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r.;

4.      5 buków zwyczajnych, leżących, o martwych pniach, położonych w leśnictwie Santocko, podstawą prawną uznania buków za pomnik przyrody Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r.;

5.      głaz narzutowy o obwodzie 365 cm i wysokości 67 cm, położony w leśnictwie Dzicz, podstawą prawną uznania głazu za pomnik przyrody jest Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r.;

6.      buk zwyczajny w wieku ok. 180 lat, obwodzie 535 cm i wysokości 32 m., położony w leśnictwie Zdroisk,  podstawą prawną uznania buku za pomnik przyrody jest Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011 r.;

7.      buk zwyczajny w wieku ok. 200 lat, obwodzie 377 cm i wysokości 29 m., położony w leśnictwie Płomykowo,  podstawą prawną uznania buku za pomnik przyrody jest Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011 r.;

8.      wiąz w wieku ok. 160 lat, obwodzie 243 cm i wysokości 27 m., położony w leśnictwie Płomykowo, podstawą prawną uznania wiązu za pomnik przyrody jest Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011 r.