Ogłoszenia

„Usuwanie nalotów drzew i krzewów na siedliskach nieleśnych, na terenie Nadleśnictwa Kłodawa” w ramach zadania pn. „Restytucja siedlisk nieleśnych w Nadleśnictwie Bogdaniec i Kłodawa” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Kłodawa prowadzi sprzedaż drewna pięciu gatunków drzew iglastych i 11 gatunków drzew liściastych. Ponadto prowadzimy sprzedaż choinek i sadzonek drzew leśnych.