Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Kłodawa
Nadleśnictwo Kłodawa
95 72 79 730
95 72 79 730

ul. Gorzowska 31

66-415 Kłodawa

Nadleśniczy
Tomasz Kalembkiewicz
95 72 79 730; IP 1015121
Zastępca Nadleśniczego
Tadeusz Szyszko
95 72 79 730; IP 1015311
Główny Księgowy
Tomasz Nawrocki
95 72 79 730; IP 1015611
Inżynier Nadzoru
Rufin Marysiok
95 72 79 730; IP1015219

Specjalista ds. pracowniczych

Elżbieta Kamoda
Specjalista ds pracowniczych
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015131

Administrator SILP

Tomasz Michalewicz
Stanowisko ds. administrowania SILP i ochrony ppoż.
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015571

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Majchrzak
Stanowisko ds. hodowli lasu
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015332
Marta Werner
Stanowisko ds. stanu posiadania
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015337
Bartosz Werner
Stanowisko ds. marketingu
Phone number: 95 72 79 730 / 731; IP 1015335
Agnieszka Foltyn
Stanowisko ds. użytkowania lasu
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015336
Aleksandra Popiołek
Stanowisko ds. edukacji leśnej
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015680
Agnieszka Trawińska
Stanowisko ds. ochrony lasu
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015334

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Daniel Niekrewicz
Sekretarz
Phone number: 95 72 79 730; IP1015671
Zofia Guszpit
Specjalista ds. administracji
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015672
Magdalena Wangryn
Starszy referent ds administracji
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015673
Paulina Kosińska
Starszy referent ds administracji
Phone number: 95 72 79 730, IP 1015100
Wioletta Kernchen
Specjalista ds ppoż
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015444

Dział Finansowo - Księgowy

Honorata Świerkowska
Księgowa
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015613
Grażyna Kulchawa
Specjalista ds. płac
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015612
Elżbieta Szukalska
Księgowa
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015614
Sandra Drochomirecka
Księgowa
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015616
Joanna Włodarczyk
Starszy referent ds księgowości
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015615

Posterunek Straży Leśnej

Kamil Blask
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015211
Mariusz Urban
Strażnik Leśny
Phone number: 95 72 79 730; IP 1015211