Aktualności

Sprzątanie z Prezydentem RP za nami, ale #sprzątaMY dalej.

Ogłoszenia

Oznakowanie trasy szlaku pieszo-rowerowego „Puszczy Gorzowskiej” przebiegającej przez Nadleśnictwo Kłodawa, w ramach zadania „Powstanie szlaku pieszo-rowerowego „Puszczy Gorzowskiej” (modernizacja i powstanie nowej infrastruktury pieszo-rowerowej) w nadleśnictwach Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie” projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Kłodawa prowadzi sprzedaż drewna pięciu gatunków drzew iglastych i 11 gatunków drzew liściastych. Ponadto prowadzimy sprzedaż choinek i sadzonek drzew leśnych.